W styczniu 2017 została podpisana umowa ramowa z firmą UNIBEP S.A.