Od lutego 2014 dozorujemy teren Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii wraz z monitorowaniem jego terenu.