Od 1 listopada sprawujemy ochronę w budynku biurowym Instytutu Teatralnego.